PAST PRESIDENTS

Dr. Deepak Baid

2020

Dr Mukesh Gupta

2019

Dr. Vipin Checker

2018

Dr. Smita Sharma

2017

Dr. Veena Pandit

2016

Dr. Sudhir Naik

2015

Dr. Sangeeta Pikale

2014

Dr. Sujata Rao

2013

Dr. Kishore Adyanthaya

2012

Dr. Ajay Hariani

2012 (25 Mar – 30 Jun)

Dr. Niranjan Agarwal

2011

Dr. Rajeev Walavalkar

2010

Dr. Suhas Kate

2009

Dr. Anand Parihar

2008

Dr. Umesh Oza

2007

Dr. Bipin Pandit

2006

Dr. Suresh Rao

2005

Dr. Sudha Sheth

2004

Dr. Bipin Pandit

2003

Dr. Ketan Parikh

2002

Dr. Shrikant Badwe

2001

Dr. S.N. Agarwal

2000

Dr. Bipin shah

1999

Dr. P.N. Rao

1998

Dr. Raja K. Upponi

1997

Dr. Anil Suchak

1996

Dr. Dilip Naik

1995

Dr. J.B. Agarwal

1994

Dr. Lalit Kapoor

1992-93

Dr. O.P. Kapoor

1991

Dr. Mahendra Sheth

1995

Dr. L.M. Shah

1989

Dr. K.V. Chaubal

1988

Dr. D.G.A Rebello

1987

Dr. Natoobhai Shah

1986

Dr. R.K. Gandhi

1985

Dr. J.T. Vyas

1984

Dr. Krishna Sankari

1983

Dr. Lekha Pathak

1982

Dr. Ramesh.M. Shah

1981

Dr. M.J. Gandhi

1980

Dr. Shantilal Shah

1979

Dr. Bhanuben Nanavati

1978

Dr. Subhash Dalal

1977

Dr. P.P. Karnik

1976

Dr. Shantilal Shah

1975

Dr. C.L. Zaveri (Late)

1973-74

Dr. S.C. Sheth

1972